Aanbod trainingen 2024:

Leiding geven in de praktijk:

Deze training wordt aangeboden in een 2-; 4- of 6-daagse training. Afhankelijk van uw wens als klant.

De 2 daagse training

Theoretisch intensieve training waarin alle essentiële leiderschapsvaardigheden worden behandeld. Hier is ruimte voor praktijkvoorbeelden. De training is zeer interactief. 

___________________________________________________________________________________________

 

De 4 daagse training 

Theoretisch intensieve training waarin dezelfde essentiële leiderschapsvaardigheden worden behandeld als bij de 2 daagse training, echter hier is veel meer ruimte voor praktijkvoorbeelden. De training is zeer interactief. 

__________________________________________________________________________________________________

 

De 6 daagse training

Theoretisch intensieve training waarin dezelfde essentiële leiderschapsvaardigheden worden behandeld als bij de 2 daagse training, echter hier is veel meer ruimte voor praktijkvoorbeelden en kan, indien gewenst de training worden uitgebreid met elementen, welke u als klant in de training verwerkt wil hebben. Denk hierbij aan  meer focus op verzuim; inclusiviteit; Werken met diverse culturen etc. De training is zeer interactief. 

__________________________________________________________________________________________________

Omgaan met verzuim:

Met deze training krijgen uw direct leidinggevenden een volledig inzicht in wat verzuim is, wat de wet verbetering poortwachter in houdt voor een werkgever en een werknemer. In de training krijgen de  deelnemers een breed scala aan vaardigheden aangeboden om verzuim tegen te gaan en te reduceren. Deze training heeft zich als zeer succesvol bewezen.

___________________________________________________________________________________________

Operational Excellence

De training Operational Excellence (In Nederlands: operationele uitmuntendheid) training is gericht op inzicht krijgen in de methodiek Operational Excellence; Doel waarvoor deze overtuiging staat en de diverse methodieken die dit proces ondersteunen. Aan het einde van de training zijn de cursisten in staat de juiste methodieken uit het framework te halen voor toepassing in hun eigen omgeving.

__________________________________________________________________________________________ 

5S:

5S werkplekorganisatie heeft zich  zeer bewezen als een optimalisatie methode, welke verspilling, vervuiling en ongevallen reduceert en welke daarnaast de motivatie en samenwerking van teamleden kan vergroten. 

5S awareness training

De awareness training is een training van een dagdeel (0.5 dag) waarin de basisbeginselen van 5S worden behandeld. Specifiek voor uitvoerenden en meewerkend voormannen om bewustwording van de voordelen van een 5S werkplekorganisatie in te gaan zien, zodat deze bij implementatie als ambassadeurs kunnen fungeren.

___________________________________________________________________________________________

5S in de praktijk training

De 5S in de praktijk training is een training, waarin alle aspecten van 5S worden benoemd en de deelnemers tools per "S" meekrijgen om zelfstandig succesvol 5S in het gehele bedrijf te kunnen implementeren.

___________________________________________________________________________________________


Coachend leidinggeven : 

De training coachend leidinggeven is gericht op het midden management. met deze training wordt bij deze groep bewust worden opgeroepen in hun rol als leider. Door deze bewustwording zullen de individuele leiders gerichter gaan sturen op resultaten en  balans houden in oog hebben voor hun teamleden en de organisatie.

__________________________________________________________________________________________________

Leiderschap en Continuous Improvement: .

De training leiderschap en Continuous Improvement (In Nederlands: Continu verbeteren) is gericht op het trainen van leiders in motiveren van teamleden en creëren van een cultuur, waarin continu verbeteren een onderdeel is van de dagelijkse praktijk. In deze training wordt inzicht gegeven in continu verbeteren en inzicht in de meest gebruikte frameworks welke het proces continu verbeteren ondersteunen. Verder zal er uitgebreid stilgestaan worden bij overtuiging en medewerking van de teams in de reis naar continu verbeteren. 

_______________________________________________________________

H.S.E. awareness training:

De awareness training Health Safety & Environment (In Nederlands: Gezondheid, veiligheid & Milieu) is ontwikkeld voor de doelgroep uitvoerend personeel en hun direct leidinggevenden om bewustwording te creëren zodat de aspecten veilig & gezond werken, alsmede milieu meer draagvlak krijgen in de dagelijkse operatie. In de training wordt naast wettelijke bepalingen ook stilgestaan bij uitval voor onveilig of ongezond werken en de consequenties hiervan. De training is een must have in operationele omgevingen waar personeel met deze aspecten dagelijks te maken krijgen.

___________________________________________________________________________________________


E-mailen
Bellen