Kernwaarden

 

RMC-Advies vindt het belangrijk dat klanten de best mogelijke ervaring hebben als ze een samenwerking aangaan met RMC-Advies. Daarom werkt RMC-Advies altijd volgens de volgende vijf kernwaarden:

1. Onafhankelijk:

RMC-Advies is een organisatie, welke focus heeft op verbeteren en het vergroten van kennis is een organisatie. In theorie en praktijk, ondernemerschap, en creativiteit is RMC-Advies geheel onafhankelijk. Indien nodig wordt samenwerking gezocht met betrouwbare en bewezen partners, waarbij de eindverantwoordelijkheid ten alle tijde bij RMC-Advies blijft liggen.

2. Betrouwbaar:

Integriteit, loyaliteit, eerlijkheid. Bovendien zal RMC-Advies nooit gebruik maken van dubbelzinnige methodieken voor eigen gewin en/of enig voordeel. RMC-Advies hanteert het principe afspraak is afspraak en met gevoelige bedrijfsinformatie wordt zeer vertrouwelijk omgegaan.

3. Betrokken:

RMC-Advies is zeer betrokken bij haar klanten, wat tot uiting komt in het leveren van 24/7 service. RMC-Advies is een hecht team en bouwt gezamenlijk aan duurzame klantrelaties, waarbij RMC-Advies samen wil werken op basis van wederzijds respect en partnership in de breedste zin van het woord.

4. Pragmatisch:

RMC-Advies heeft een praktische benadering. De oplossingen die RMC-Advies ontwikkelt en implementeert zijn nuttig en bruikbaar voor iedere klant en/of gebruiker. Geheel met focus op de doelstellingen welke met de klanten zijn overeen gekomen.

5. Trots:

Teamgevoel en het gevoel hier onderdeel van uit te maken, trots zijn op wat men doet, en gevoel onderdeel uit te maken van uitdagend project(en).

 

 

 


 


 

E-mailen
Bellen